BHV-HGA

Veiligheid binnen de organisatie is vandaag de dag essentieel

Een passend veiligheidsbeleid binnen de organisatie is vandaag de dag essentieel. Als werkgever ben je verplicht om zorg te dragen voor goede arbeidsomstandigheden. BIJDA is gespecialiseerd in het ondersteunen en adviseren bij de ontwikkeling van veiligheidsbeleid, het bewaken van de veiligheid, het signaleren  van verbeterpunten en het aandragen van oplossingen.

Training en advies BIJDA.

Over BHV-HGA

Veel bedrijfshulpverleningsplannen zijn onvoldoende op de omstandigheden in de buitengebieden gericht. Toch vinden daar risicovolle werkzaamheden plaats, en dan vaak ook nog op lastig te benoemen of te bereiken locaties. Voor de uitvoerende medewerkers moet het bekend zijn op welke wijze zij de noodzakelijke hulp moeten verlenen en hoe zij een hulpdienst op de juiste locatie kunnen krijgen. Ook zal het duidelijk moeten zijn wanneer er wel of niet alleen gewerkt kan worden en onder welke voorwaarden. BIJDA helpt een organisatie om ook voor Hulpverlening Geïsoleerde Arbeidsomstandigheden een passends hulpververleningsplan op te stellen.

Vragen of wil je meer informatie?

Kunnen wij je ergens anders mee helpen?

Vragen of speciale wensen voor BIJDA? Laat het ons weten!