Wet natuurbescherming, niveau 2

Training boomverzorging bij BIJDA.
Voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden in het groen is de gedragscode "Bestendig beheer (gemeentelijke) groenvoorzieningen" ontwikkeld door Vereniging Stadswerk Nederland (Stadswerk) en de Vereniging Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) in het kader van de Flora- en faunawet. Deze gedragscode is goedgekeurd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV). Vanaf juli 2008 dienen medewerkers in de openbare ruimte te handelen conform de richtlijnen van deze gedragscode.

Voordelen bij het werken volgens de gedragscode:

 • U kent alle ins & outs van de gedragscode
 • U geeft een praktische invulling aan de Fora- en faunawet
 • U voldoet aan de eisen en richtlijnen van de opdrachtgever
 • U loopt minder kans op grote claims.

De gedragscode is beschreven en uitgewerkt in de vorm van vier deskundigheidsniveaus. Hieronder is de informatie over de gedragscode Flore-en Faunawet, niveau 2 te vinden.

Doelstelling op het niveau van opzichter/uitvoerder:
Het werken volgens een gedragscode vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. In de cursus wordt dieper ingegaan op praktische zaken omtrent de Flora- en faunawet. Er wordt geleerd hoe negatieve effecten op de beschermde soorten tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden beperkt of zelfs voorkomen kunnen worden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de vertaalslag richting onderhoudsplannen en de uitvoering.
Niveau 2 is bedoeld voor degenen die actief zijn op het vlak van de operationele werkcoördinatie.

Taken bij niveau 2:

 • samenstellen/begeleiden onderhoudsteam
 • aanspreekpunt zijn voor opdrachtgevers en burgers in het werkgebied (bv. een wijk)
 • vertalen contract naar uitvoerbaar werkplan
 • verzorgen instructies/ toolboxmeetingen voor het personeel
 • afstemmen projectvoortgang met de “binnen-organisatie”.

Tijdens de cursus wordt de nadruk gelegd op het borgen van de Flora- en faunawet gedurende de realisatie van een werk door de volgende onderdelen te behandelen:

 • risico management
 • uitwerking van een werkinstructie (op basis van de Gedragscode Beheer (gemeentelijke) Groenvoorzieningen).

Geen.

15 personen.

2 dagen, tussen de cursusdagen zit minimaal een week in verband met zelfstudie en het uitwerken van een meegekregen opdracht.

Persoonsgebonden certificaat “Zorgvuldig handelen Flora- en faunawet” bij positief resultaat.

Opfriscursus.

vraag deze training aan

Ik ben een bedrijfIk ben een particulier
We zijn weer open voor trainingen!

Onze trainingen zijn weer begonnen. Dankzij het versoepelen van de maatregelen omtrent COVID-19 is er voor ons gelukkig weer ruimte om veilig en op afstand trainingen te kunnen geven. Om veilig te werk te gaan hebben wij een protocol opgesteld. Lees er hier alles over. Wij staan op 1,5 meter afstand voor je klaar!

Kunnen wij je ergens mee helpen?

Vragen of speciale wensen? Laat het ons weten!