VCA basis

VCA Basis betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Deze cursus is dus speciaal bedoeld voor medewerkers die basiskennis moeten hebben op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Het behalen van je VCA certificaat zorgt ervoor dat jij veilig en gezond kunt werken in een risicovolle werkomgeving. Kennis over veiligheid kan zorgen voor minder verwondingen, minder ongevallen, minder kans op calamiteiten en minder arbeidsongeschikten.

Doelstelling

Het herkennen van risico’s met betrekking tot veiligheid, gezondheid en welzijn bij het werken in de openbare ruimte én het op een verantwoorde wijze met deze risico’s omgaan. Dit ga je leren bij de training VCA basis op maat. De cursus wordt afgerond middels een landelijk erkend groen/grijs VCA examen.

Inhoud

 • Arbeidsomstandigheden en milieu
 • Arbo in de praktijk
 • Gevaarlijke stoffen
 • Etikettering en signalering
 • Elektriciteit
 • Brand- en explosiegevaar
 • Werken in besloten ruimten
 • Werkplekeisen algemeen
 • Hijs- en hefwerktuigen
 • Werken op hoogte
 • Handgereedschap
 • Gereedschapmachines
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Dit ga je leren

 • Welke risico’s er zijn bij werken in de openbare ruimte
 • Hoe je verantwoordelijk met deze risico’s kunt omgaan
 • Welke beschermingsmiddelen je tijdens het werk moet dragen

Waarom BIJDA

Wij geven praktische trainingen om veilig werken te bevorderen. Dat doen we bij jou op locatie, of bij ons in Arnhem. Ook adviseren en ondersteunen wij organisaties. Samen met jou kijken we naar wat er speelt in jouw organisatie en welke oplossing daar het beste bij past. Of het nou alleen een training is, of een plan van aanpak hoe jouw organisatie veiliger kan worden.