Werkplekinspecties

Veiligheid binnen de organisatie is vandaag de dag essentieel

Een passend veiligheidsbeleid binnen de organisatie is vandaag de dag essentieel. Als werkgever ben je verplicht om zorg te dragen voor goede arbeidsomstandigheden. BIJDA is gespecialiseerd in het ondersteunen en adviseren bij de ontwikkeling van veiligheidsbeleid, het bewaken van de veiligheid, het signaleren  van verbeterpunten en het aandragen van oplossingen.

Werkplekinspecties

Toezicht houden op veilig werken, dat is een belangrijk voorschrift uit de Arbowet en is daarom ook in Arboborgsystemen opgenomen. BIJDA geeft hieraan zinvolle en praktische invulling. BIJDA kent de werkzaamheden in de buitenruimte zeer goed en kan juist daarom als deskundige prima werkinspecties verzorgen. Daarbij worden niet alleen de fouten goed onderbouwd aangegeven maar ook de praktische verbeteringen.

Werkplekinspectielijsten

BIJDA voorziet in overzichtelijke werkplekinsectielijsten die dienen als praktisch hulpmiddel om veilig en gezond werken op de werkplek te stimuleren. Met deze lijsten kan zelfstandig een werkplekinspectie uitgevoerd en vastgelegd worden. Hierdoor ontstaat in een korte tijd inzicht in de eventuele verbeter- en aandachtspunten. Hieraan worden vervolgens concrete acties verbonden.

Trainingen veiligheid op de werkplek bij BIJDA

Vragen of wil je meer informatie?

Kunnen wij je ergens anders mee helpen?

Heb je vragen of wil je meer informatie? Wij denken graag met je mee.