werken volgens de regels van wet natuurbescherming