NKC 3

Het vellen van bomen is de volgende stap als je vertrouwd bent geraakt met het gebruik van de kettingzaag. In deze training leer je hoe je bomen tot een diameter van 30 cm kunt vellen, uitsnoeien en korten op een veilige manier. Ook wordt er getest of je op het niveau van NKC 1 en/of NKC 2 zit.

Iedere certificering bestaat uit een theorie- en praktijktoets.

 

Theorie

De theorie bevat 30 multiple-choise vragen waarvan er minimaal 21 goed moeten zijn om het certificaat te behalen. De theorie bevat de volgende onderdelen:

 • Veiligheid
 • Onderhoud
 • Werken met de kettingzaag
 • Wet- en regelgeving

Praktijk

Alle onderdelen van de praktijktoets moeten voldoende gescoord zijn om het certificaat te behalen. De praktijk bevat de volgende onderdelen:

 • Veiligheid
 • Onderhoud
 • Werken met de kettingzaag

Dit ga je leren

 • Relevante wet- en regelgeving omtrent arbeidsomstandigheden
 • Veiligheidsvoorzieningen en onderhoud aan de kettingzaag
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) in de praktijk toepassen
 • Vel- en uitsnoeitechnieken bij het vellen van bomen tot een diameter tot 30 cm
 • Veilig uitvoeren van vel-, uitsnoei- en kortwerkzaamheden aan bomen

Toetsonderdelen

Veiligheid

 • De wettelijke verplichte PBM’s op de voorgeschreven wijze gebruiken
 • Een kettingzaag beoordelen op veiligheid(voorzieningen) voor ingebruikname
 • De correcte brandstof en smeermiddelen gebruiken zonder te morsen
 • Veilig en verantwoord werken voor zichzelf, omstanders en zijn omgeving

Onderhoud

 • Slijtageverschijnselen beoordelen
 • Het dagelijks onderhoud (bedrijfsklaar maken) uitvoeren
 • Een zaagketting beoordelen of deze scherp is
 • Een zaagketting vervangen
 • Een zaagketting slijpen

Werken met de kettingzaag

 • De kettingzaag op een veilige wijze starten
 • De kettingzaag rechtshandig gebruiken
 • De kettingzaag op een veilige en ergonomische manier gebruiken
 • De kettingrem voldoende en op de juiste wijze gebruiken
 • Kan noodzakelijk onderhoud tijdens het werk signaleren
 • Een correcte zaagtechniek toepassen bij het korten van liggend hout
 • Een correcte zaagtechniek toepassen bij het afzetten van kleine bomen en struiken
 • De velrichting bepalen
 • Een correcte zaagtechniek toepassen bij het vellen van eenvoudige bomen
 • Veilig gevelde bomen uitsnoeien

NKC algemeen

Het Nederlandse Kettingzaag Certificaat (NKC) is een erkend certificaat dat je behaalt door het afleggen van examens voor kettingzagen. Dit certificaat bewijst dat jij kennis en kunde hebt op een uniform vastgesteld niveau.

BIJDA is gecertificeerd om NKC-examens af te nemen. Je kan bij een NKC-training op ieder willekeurig niveau instappen. Er is geen vooropleiding voor nodig. Als tijdens de beoordeling blijkt dat je voldoet aan één van de lagere NKC-niveaus kan de beoordelaar een certificaat verstrekken op het wel behaalde niveau. Bekijk hier de andere niveaus van onze NKC-cursussen:

Waarom BIJDA

Wij geven praktische trainingen om veilig werken te bevorderen. Dat doen we bij jou op locatie, of bij ons in Arnhem. Ook adviseren en ondersteunen wij organisaties. Samen met jou kijken we naar wat er speelt in jouw organisatie en welke oplossing daar het beste bij past. Of het nou alleen een training is, of een plan van aanpak hoe jouw organisatie veiliger kan worden.