De cursus

De cursus plantenkennis biedt een diepgaande verkenning van plantkunde, met focus op het herkennen en benoemen van planten, begrip van hun groeiomstandigheden, en de praktische toepassing hiervan bij het inplanten en onderhouden van tuinen en plantsoenen.

Doelstelling

Met een mix van theoretische kennis en praktische opdrachten worden deelnemers getraind in het identificeren van verschillende plantensoorten, het begrijpen van hun ecologische behoeften en het ontwikkelen van basiskennis over toegepaste beplantingsleer.

Inhoud

  • Uitwendige bouw en vorm van de onderdelen van de plant (Morfologie)
  • Nomenclatuur: Nederlandse en wetenschappelijke benaming
  • Leren planten herkennen
  • Indicatie groeiplaats arm – rijk, nat – droog, licht – schaduw
  • Herkennen van diverse houtachtige en kruidachtige planten
  • Planten benoemen met de geslachtsnaam en de Nederlandse naam
  • Basiskennis toegepaste beplantingsleer

Dit ga je leren

  • Identificatie van verschillende plantensoorten, inclusief seizoenskenmerken
  • Begrip van groeiomstandigheden zoals bodem, vochtigheid en licht
  • Toepassing van beplantingsleer voor effectief ontwerp en onderhoud van tuinen en plantsoenen

Waarom BIJDA

Naast het verzorgen van praktische trainingen om veilig werken te bevorderen, adviseren
en ondersteunen wij organisaties bij het oplossen van veiligheidsvraagstukken op het
gebied van arbeidsomstandigheden, arbobeleid en Risico-inventarisaties. Wij richten ons
vooral op organisaties die werkzaam zijn in bos- en natuurlandschappen.

Doelgroep

De training plantenkennis is bedoeld voor iedereen die zich beroepsmatig of uit persoonlijke interesse bezig houdt met het inplanten van tuinen en plantsoenen, het onderhoud van beplanting en/of het (ver)kopen van planten.