De cursus

De cursus plantenkennis gaat in op de kennis van onder andere beplantingen en de daarbij komende werkzaamheden. De kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het onderhouden van plantsoenen worden getraind.

Doelstelling

Het veilig en effectief uitvoeren van werkzaamheden die bijdragen aan de functies van plantsoenen. Dat ga je leren tijdens de cursus plantenkennis.

Inhoud

 • Functies van plantsoenen
 • Werken op beeldkwaliteit
 • Snoeien, graskanten snijden, onkruid verwijderen, stamschot verwijderen, hagen onderhouden
 • Onderhoud gereedschap
 • Effectief werken
 • Plantenkennis (bosplantsoen, vaste planten, heesters, onkruiden)
 • Veilig werken langs de weg
 • Wet natuurbescherming

Dit ga je leren

 • Theorie over verschillende soorten beplantingen
 • Praktische werkzaamheden om plantsoenen te onderhouden
 • Hoe je gereedschap moet onderhouden

Waarom BIJDA

Naast het verzorgen van praktische trainingen om veilig werken te bevorderen, adviseren
en ondersteunen wij organisaties bij het oplossen van veiligheidsvraagstukken op het
gebied van arbeidsomstandigheden, arbobeleid en Risico-inventarisaties. Wij richten ons
vooral op organisaties die werkzaam zijn in bos- en natuurlandschappen.

Doelgroep

De training plantsoenonderhoud is bedoeld voor iedereen die werkt of wil werken in de groenvoorziening.