VCA vol

De cursus VCA vol is bedoeld voor leidinggevenden of ZZP’ers die werken in een risicovolle werkomgeving. En die aan specifieke veiligheidseisen en voorschriften moeten voldoen. VOL staat dan ook voor: veiligheid voor operationeel leidinggevenden.

Doelstelling

Het veilig en verantwoord uitvoeren van risicovolle werkzaamheden volgens specifieke veiligheidseisen en voorschriften. Dit ga je leren bij de cursus VCA vol. Het examen wordt afgenomen onder toezicht van Koninklijke PBNA.

Inhoud

De inhoud bestaat uit 4 thema’s

Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden.

 • Regelgeving / veiligheidsregels
 • Veilig werken en overleg
 • Preventie

Uitvoeren van werkzaamheden

 • De werkplek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkomstandigheden

Beheersen van specifieke gevaren

 • Gevaarlijke stoffen
 • Elektriciteit en straling
 • Brand en explosie

Beheersen van incidenten en noodsituaties

 • Ongevallen
 • noodsituaties

Wij zijn CCV gecertificeerd. Daarom is het mogelijk om voor deze training nascholingspunten voor code 95 te halen.

Dit ga je leren

 • Hoe je veilig en verantwoord risicovolle werkzaamheden kunt uitvoeren
 • Werken volgens veiligheidseisen en voorschriften
 • Basiskennis over veiligheid toepassen voor jezelf en voor de mensen aan wie je leidinggeeft

Doelgroep

De cursus VCA vol is speciaal bedoeld voor leidinggevenden die het diploma “veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VOL)” moeten behalen.

Waarom BIJDA

Wij geven praktische trainingen om veilig werken te bevorderen. Dat doen we bij jou op locatie, of bij ons in Arnhem. Ook adviseren en ondersteunen wij organisaties. Samen met jou kijken we naar wat er speelt in jouw organisatie en welke oplossing daar het beste bij past. Of het nou alleen een training is, of een plan van aanpak hoe jouw organisatie veiliger kan worden.