De cursus

Bij wet natuurbescherming niveau 3 zorg jij als werkvoorbereider of projectleider voor het voorbereiden, managen en aanbesteden van beheer en onderhoud rondom de buitenruimte. Dit met regels uit de wet natuurbescherming. Deze moeten worden toegepast in contracten, werkprocessen en planvorming.

Tijdens deze training wordt er geleerd hoe negatieve effecten op de beschermde soorten tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden beperkt of zelfs voorkomen kunnen worden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de vertaalslag richting onderhoudsplannen en de uitvoering.

Doelstelling

De regels uit de Wet natuurbescherming toepassen op de planvorming, contracten, werkprocessen en plan van aanpak als werkvoorbereider of projectleider. Dit ga je leren bij de training wet natuurbescherming niveau 3.

Inhoud

 • Inhoud van de  Wet Natuurbescherming
 • Herkennen van soorten flora en fauna en hun rust- en verblijfplaatsen
 • Beschermde gebieden en beschermde houtopstanden
 • Beschermde soorten en hun rust- en verblijfplaatsen
 • Verboden en geboden binnen de huidige wetgeving
 • Vrijstelling, gedragscode en ontheffing
 • Status van soorten
 • (beschermde soort, Rode lijst, doelsoort, wildsoort, schadesoort, invasieve exoten, etc.)
 • Type rust- en verblijfplaatsen en gebruik
 • Borging in eigen organisatie
 • Borging in contracten, inzet Standaard RAW 2015
 • Maken Plan van Aanpak
 • Communicatie en werkproces

Dit ga je leren

 • Theorie rondom de Wet Natuurbescherming voor werkvoorbereiders
 • Herkennen van flora en fauna die je tegen komt bij verschillende werkzaamheden
 • Het opstellen van een ecologisch werkprotocol

Doelgroep

De training Wet Natuurbescherming niveau 3 is bedoeld voor diegenen die actief zijn op het vlak van werkvoorbereiding en de organisatiestrategie.

Waarom BIJDA

Wij geven praktische trainingen om veilig werken te bevorderen. Dat doen we bij jou op locatie, of bij ons in Arnhem. Ook adviseren en ondersteunen wij organisaties. Samen met jou kijken we naar wat er speelt in jouw organisatie en welke oplossing daar het beste bij past. Of het nou alleen een training is, of een plan van aanpak hoe jouw organisatie veiliger kan worden.

Bekijk ook Wet Natuurbescherming niveau 1 en Wet Natuurbescherming niveau 2.