1. Maak je medewerkers bewust van de risico’s

Een werknemer kan alleen veilig werken als hij ook bewust is van de mogelijke veiligheidsrisico’s van het werk. De risico’s kunnen in kaart gebracht worden via een risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E). Hiermee doorloop je op een gestructureerde manier de veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Maatregelingen worden hierin vastgelegd om dus de risico’s te verminderen.

2. Creëer een positieve bedrijfscultuur

Het gedrag van een medewerker hangt af van collega’s en leidinggevenden. Onderling kunnen collega’s elkaar erg beïnvloeden. Noemen collega’s elkaar bijvoorbeeld een “slappeling” als hij geen 35 kg tilt. Dan gaat de collega mee in het gedrag van de ander. Hij gaat dus ook die 35 kg aan dozen tillen. Dit moet natuurlijk voorkomen worden. Je kan bijvoorbeeld werknemers belonen als zij zich aan de veiligheidsmaatregelen houden. Ook kan het punt veilig en gezond werken standaard meegenomen worden in het werkoverleg.

3. Zorg voor de juiste middelen

De juiste middelen op het werk zijn belangrijke voorwaarden om veilig te kunnen werken. Denk hierbij aan persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals goede werkschoenen, gelaatsbescherming en kleding tegen weersinvloeden. Dus met koud weer dikke kleding en met warm weer juist goed zorgen voor veel water op de werkvloer. Als je jouw medewerkers informeert wat de juiste middelen zijn, zal je het veiligheidsbewustzijn ook verhogen. Hiervoor hebben wij een PBM matrix.

4. Vermijd werkdruk

Het komt regelmatig voor dat werknemers niet de tijd nemen voor veiligheidsmaatregelingen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld denken dat er geen tijd voor is door de druk op de productie. Probeer dus te voorkomen dat werknemers heel veel werkdruk ervaren. En dat de veiligheidsmaatregelingen een standaard onderdeel is van het werkproces.

Met deze vier veilig werken tips, zorg jij ervoor dat je werknemers minder risico’s lopen op het werk. En dus gerust kunnen ademhalen.

Goede werksfeer vertonen