Wanneer het aankomt op werken op hoogte, is het essentieel om niet alleen bewust te zijn van de risico’s, maar ook om de nodige kennis en vaardigheden te hebben om deze risico’s te beheersen. De cursus hoogwerker bij BIJDA is ontworpen om deelnemers de benodigde expertise te bieden, zodat ze veilig en verantwoord kunnen werken vanuit een hoogwerker.

Cursus hoogwerker

Het primaire doel van de cursus hoogwerker is deelnemers in staat stellen veilig en verantwoord te werken vanuit een hoogwerker. Hier zijn enkele specifieke doelstellingen:

 1. Kennis van valbeveiliging: Deelnemers leren over de principes van valbeveiliging en hoe ze deze kunnen toepassen tijdens het werken op hoogte.
 2. Risicobeperking: De cursus richt zich op het herkennen en beperken van risico’s die specifiek verband houden met werken op hoogte.
 3. Voldoen aan veiligheidseisen: In overeenstemming met de Arbowet, streeft de cursus ernaar deelnemers de benodigde deskundigheid te verschaffen en hen te certificeren om te voldoen aan veiligheidseisen.

Inhoud cursus

 • Juiste inzet van de hoogwerker en motorkettingzaag: Inzicht in hoe de hoogwerker effectief kan worden ingezet, inclusief het gebruik van een motorkettingzaag vanuit de hoogwerker.
 • Controle- en inspectiepunten hoogwerker: Praktische tips over het controleren en inspecteren van de hoogwerker om ervoor te zorgen dat deze veilig en optimaal functioneert.
 • Manoeuvreren, opstellen en bedienen hoogwerker: Hands-on training over het manoeuvreren, correct opstellen en bedienen van de hoogwerker.
 • Werken met motorzaag vanuit de hoogwerker: Specifieke instructies voor het veilig hanteren van een motorzaag vanuit de hoogwerker.
 • Valbeveiliging / veiligheidseisen: Gedetailleerde informatie over valbeveiliging en de wettelijke veiligheidseisen waaraan moet worden voldaan.
 • Communicatiesystemen: Het belang van effectieve communicatie tijdens het werken op hoogte en het gebruik van communicatiesystemen.
 • Soorten hoogwerkers: Een overzicht van verschillende soorten hoogwerkers en hun toepassingen.
 • Noodprocedures: Training in het begrijpen en toepassen van noodprocedures in geval van onvoorziene situaties.

Veilig werken op hoogte begint met de juiste kennis en training. De cursus hoogwerker bij BIJDA is een waardevolle investering voor iedereen die met hoogwerkers werkt of gaat werken. Na afronding van deze cursus zullen deelnemers niet alleen over de nodige certificering beschikken, maar ook over de praktische vaardigheden om veiligheid op hoogte te waarborgen.

Wil jij meer weten over de hoogwerker training?