Doelstelling

Bomen op een verantwoorde manier controleren op veiligheidsaspecten. Deze bevindingen rapporteren en adviseren over vervolgstappen. Dit leer je bij de training boomveiligheidscontroleur. Als boomveiligheidscontroleur heb je een belangrijke rol in het bevorderen van een veilige omgeving van de boom. Het wettelijk kader omtrent de zorgplicht rondom bomen is richtinggevend.

Inhoud

  • Wettelijk kader van de zorgplicht
  • Schimmels aan bomen
  • Methode VTA (Visual Tree Assessment)
  • Beoordelen van gebreken
  • Ziekten en aantastingen
  • Nader onderzoek aan bomen
  • Praktijkexcursie en oefening boom controle

Dit ga je leren

  • Theorie rondom het wettelijk kader van de zorgplicht en methode VTA
  • Hoe je ziekte en gebreken bij een boom kan herkennen
  • Hoe je een nauwkeurig onderzoek kan doen

Waarom BIJDA

Wij geven praktische trainingen om veilig werken te bevorderen. Dat doen we bij jou op locatie, of bij ons in Arnhem. Ook adviseren en ondersteunen wij organisaties. Samen met jou kijken we naar wat er speelt in jouw organisatie en welke oplossing daar het beste bij past. Of het nou alleen een training is, of een plan van aanpak hoe jouw organisatie veiliger kan worden.