Cursus bosmaaien

De opfriscursus behandelt het gebruik van de bosmaaier, een essentiële machine voor het maaien van kleine oppervlakten en randen. De cursus omvat het maaien van grasgroei, ruige begroeiing en obstakels. Deelnemers verwerven vaardigheden in het omgaan met verschillende maaigarnituren, zoals draadkoppen, slagmessen en/of hakselmessen. Een even belangrijk aspect van de opfriscursus omvat het aanleren van werkwijzen die voldoen aan de voorgeschreven Arbo-verplichtingen.

Doelstelling

Tijdens de bosmaaier opfris cursus leer je hoe je op een veilige en verantwoorde manier met de bosmaaier moet omgaan. Deze cursus is ontworpen om je de vaardigheden bij te brengen die nodig zijn om op een veilige en verantwoorde wijze gras, kruiden en houtachtige gewassen te maaien met behulp van een bosmaaier.

Inhoud

  • Juiste inzet van de bosmaaier
  • Werkhouding en techniek
  • Gevaren en veiligheidsmaatregelen
  • Onderhoud van de bosmaaier
  • Draadmaaikop, slagmes, zaagblad, hakselmes en onkruid knippen
  • Herkennen/oplossen van kleine storingen.

Dit ga je leren

  • Veilig werken met de bosmaaier
  • Het onderhoud van de bosmaaier
  • Hoe je voldoet aan Arbo-verplichtingen

Doelgroep

Deze bosmaaier opfris cursus is gericht op mensen die (beroepsmatig) met de bosmaaier werken in de groene sector.